Under våren försöker jag nå minst 20mil/månad i snitt utan att bli seg.

Upplägget blir 6-8km i lugn 5:15 tempo med nåt längre(16-25) eller snabbare per vecka.

Det känns bra. Kroppen blir sakta starkare och pigga dagar inträffar allt oftare.

När jag lätt tar mig runt 6mil/ vecka tänker jag mig långsamt öka farten på några pass.

Under grundträningen vill jag orka 1långpass(+25) och 1 tröskel eller intervall per vecka. Nu känns det fortfarande för tufft..