5000m på 16:59-> 3:24/km.

Träningsfarter

1000m intvl (4-6st): 3:24

400m(10st): ~78s 60s vila

800m: 2:43-44 200m joggvila

Farterna är höga men borde vara möjliga. Det är uthålligheten som är problemet..