Tänkte att det borde vara kul att springa i djupsnö.
Sagt och gjort: 6 km på 60 min! Superlångsamt och superjobbigt.
Det här måste jag görafler gånger!